018/521-172 urednik@ntv.rs
Najnovije vesti

Novi pravosudni zakoni za reformu pravosuđa

Set novih pravosudnih zakona, koji će se sledeće nedelje naći pred poslanicima Narodne skupštine, doprineće reformi pravosuđa u Srbiji, rekao je u Nišu, državni sekretar Ministarstva pravde I  lokalne samouprave Danilo Nikolić.

To znači da će  sledeće godine biti obnovljena mreža sudova i tužilaštva, da će se vratiti osnovni sudovi u manja mesta, odnosno da će se povećati broj osnovnih sudova sa 35 na 66, dodao je Danilo Nikolić.

Državni sekretar u ministarastvu pravde i loklane samouprave Dailo Nikolić kaže da će naredne sedmice Skupština Srbije usvojiti zakon o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštva, zakon o izmenama i dopunama o uređenju sudova, o sudijama i o javnom tužilaštvu. Takozvanom mrežom sudova i tužilaštva vratiće se osnovni sudovi u neka mesta, dok će se broj sudskih jedinica sa 137 samanjiti na oko 80 , kaže Nikolić.

Biće povećan i broj sudija, i to u manjim mestima gde sudova nije bilo, a na osnovu tog zakona povećaće se i broj osnovnih sudova sa 35 na 66, ističe državni sekretar Nikolić.

U Ministarstvu pravde kažu da će primena pravosudnih zakona, ukoliko ih poslanci Skupštine usvoje,  početi 1. januara.

Povezane vesti