018/521-172 urednik@ntv.rs
Najnovije vesti

Nema izveštavanja o humanitarnim aktivnostima stranaka

Medijima se preporučuje da ne izveštavaju o humanitarnim aktivnostima političkih stranaka, jer humanitarno pomaganje ugroženih grupa kao i davanje stipendije zainteresovanim licima od strane političkog subjekta nije u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih aktivnosti, naznačeno je na sajtu Agencije za borbu protiv korupcije.

Agencija se poziva na član 19, stav 1 Zakona o finansiranju političkih aktivnosti koji jasno kaže na koji način sredstva političkih stranaka, koalicija i grupa građana mogu biti utrošena.

Član 19, stav 1 Zakona o finansiranju političkih aktivnosti

Sredstva za finansiranje redovnog rada političkih subjekata koriste se za funkcionisanje i propagiranje ideje političkog subjekta i podrazumevaju: rad sa biračima i članstvom, troškove promocije, reklamnog materijala i publikacija, troškove istraživanja javnog mnjenja, obuke, međunarodnu saradnju, troškove zarada i naknada zaposlenih, komunalne troškove, kao i troškove za druge slične aktivnosti.

Sredstva dobijena iz javnih izvora u iznosu od najmanje 5% ukupnih sredstava dobijenih za redovan rad na godišnjem nivou, politički subjekat je dužan da koristi za stručno usavršavanje i osposobljavanje, međunarodnu saradnju i rad sa članstvom.

Istim stavom određene su aktivnosti koje politički subjekat realizuje kroz redovan rad. Iz njihove prirode jasno se vidi da ne obuhvataju ni jedan vid humanitarne pomoći ili stipendiranje.

Izuzetak od navedenog je, stavom 2. istog člana, propisana obaveza političkog subjekta da sredstva dobijena iz javnih izvora u iznosu od najmanje 5% ukupnih sredstava dobijenih za redovan rad na godišnjem nivou koristi za stručno usavršavanje i osposobljavanje, mađunarodnu saradnju i rad sa članstvom, te tako, u smislu ovog stava, politički subjekt može stipendirati svog člana radi stručnog usavršavanja.

Zbog toga, Agencija za borbu protiv korupcije preporučuje medijima, kako državnim, tako i privatnim, da ne izveštavaju o ovakvim aktivnostima, jer nisu u skladu sa zakonom. U Agenciji podsećaju da će svako nezakonito delovanje biti sankcionisano.

Povezane vesti