018/521-172 urednik@ntv.rs
Najnovije vesti

Na nedozvoljena prekoračenja čak 10 od 29 banaka ima kamatnu stopu veću od 50 odsto (VIDEO)

Od:
Komentari: isključeni

Prema podacima NBS, najveću godišnju kamatnu stopu na nedozvoljeno prekoračenje po tekućem računu ima Erste banka od 81,56 odsto, a najmanju Dunav banka A.D. od 16,34 odsto.
Narodna banka Srbije objavila je podatke po pojedinačnim bankama o kamatnim stopama na prekoračenja po tekućim računima za januar, kako navodi, kao deo inicijative za opšte sniženje cena bankarskih proizvoda, ne ulazeći pri tome u poslovnu politiku banaka.
Na nedozvoljena prekoračenja čak 10 od 29 banaka ima kamatnu stopu veću od 50 odsto. Pored Erste banke, u toj grupi su Sosijete ženeral banka (78,28 odsto), KBM banka Kragujavac (58,69 odsto), Čačanska banka (57,99), KBC banka (57,59), Kredi agrikol Novi Sad (54,7), OTP banka (53,69), Prokredit (51,22), Srpska banka (51,11) i Komercijalna banka (50,34 odsto).
Najmanje kamate na nedozvoljena prekoračenja imaju, pored Dunav banke, još Unikredit banka (18,8 odsto) i JUBMES banka (22,21 odsto).
Što se tiče dozvoljenih prekoračenja, najveću kamatu na godišnjem nivou imaju Eurobanka od 38,25 odsto, zatim Poštanska štedionica od 36,75 odsto i Banka Inteza od 36,3 odsto.
Najmanju kamatu na dozvoljena prekoračenja imaju JUBMES banka od 16,84 odsto, zatim Dunav banka od 20,55 i KBC banka od 23,72 odsto.
Podaci se odnose na sektor stanovništva, koji obuhvata fizička lica, preduzetnike i neprofitne institucije koje pružaju usluge stanovništvu.
NBS je istakla da na ovaj način želi da građanima omogući da se na transparentan način upoznaju sa javno dostupnim podacima i da na osnovu toga uporede banke i naprave adekvatan izbor bankarskog proizvoda koji odgovara njihovim potrebama i mogućnostima.
Bankari su spremni da smanje kamate na minuse, ali očekuju jasnije instrukcije NBS kako da to učine u skladu sa zakonom.