018/521-172 urednik@ntv.rs
Najnovije vesti

Na Koridorima 214 radnika „na crno“, 100 pobeglo

Od:
Komentari: isključeni

BEOGRAD – Inspekcija rada, prilikom nadzora na gradilištima Koridora 10 i 11, zatekla je 214 osoba koje su radile „na crno“, odnosno sa kojima poslodavci nisu zaključili ugovore o radu i nisu ih prijavili na obavezno socijalno osiguranje, dok je više od 100 radno angažovanih lica pobeglo, saopšteno je danas iz Ministarstva rada.
Kako je navedeno, inspektori rada su doneli rešenja o otklanjanju utvrđenih nepravilnosti i naložili poslodavcima zasnivanje radnog odnosa sa radnicima „na crno“, a doneli su i 42 rešenja kojima je, pored ostalog, naloženo poslodavcima da zasnuju radni odnos sa radno angažovanim licem, utvrde odmor u toku rada i raspored rada u nedelji.
Zbog utvrđenih prekršaja u oblasti radnih odnosa, inspektori su podneli 37 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, dok su u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu doneli sedam zahteva za pokretanje prekršajnog postupka protiv pravnog i odgovornog lica, odnosno protiv preduzetnika.
Takođe, zbog utvrđenih prekršaja za koje je predviđena novčana kazna u fiksnom iznosu, izdato je 18 prekršajnih naloga.
Inspektori rada vršili su nadzor u oblasti radnih odnosa i bezbednosti i zdravlja na radu na gradilištima na Zlatiboru, Kopaoniku i Staroj Planini, kao i na tezgama na Cvetnoj pijaci u Nišu i kod ukupno 188 kontrolisanih poslodavaca zatečeno je 807 lica na radu, od kojih je 214 radilo „na crno“, dok je više od 100 radno angažovanih lica pobeglo u trenutku dolaska inspektora rada.
Iz tog razloga, kao i s obzirom na broj radnika „na crno“, inspekcija rada će uz asistenciju policije uskoro ponoviti nadzore na gradilištima u planinskim i turističkim centrima.

Tanjug 09 Novembar 2015 16:46
Foto TANJUG/A. Ćirić, ilustracija