018/521-172 urednik@ntv.rs
Najnovije vesti

Mere zaštite na radu se moraju poštovati (VIDEO)

Komentari: isključeni
Tagovi: ,

Iako se Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu ne poštuje svuda u potpunosti, poslodavci ipak imaju sve veću svest o važnosti njegove primene, kaže dugogodišnji republički inspektor rada Simo Kosić. Njihova obaveza je da svojim aktom utvrde prava, obaveze i odgovornosti u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu, a ukoliko ni nakon opomene inspekcije ne primene mere zaštite, slede ozbiljne kazne.

Već deset godina u Srbiji je na snazi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu, kojim se definišu preventivne mere, obaveze i odgovornosti poslodavca i zaposlenih, organizovanje poslova u ovoj oblasti, predstavnik zaposlenih, nadzor i drugo. Ipak, iako se on ne poštuje svuda, situacija se menja.

Zakon propisuje i određene sankcije za nepoštovanje mera. Na primer, ako poslodavac sa svojstvom pravnog lica zaposlenom ne obezbedi radno mesto u kome su sprovedene mere bezbednosti na radu, treba da plati novčanu kaznu od 800.000 do 1.000.000 dinara a ukoliko je reč o privatnom preduzetniku kazna može biti od 400.000 do 500.000 dinara. Zaposleni, na primer, mogu biti kažnjeni novčanom kaznom od 10.000 do 20.000 dinara ako ne primenjuju propisane mere i nenamenski koriste sredstva za rad i opasne materije ili ako ne koriste sredstva i opremu za ličnu zaštitu na radu ili pak ako sa njima pažljivo ne rukuju.

Kako bi poslodavce i zaposlene upoznali sa odredbama zakona, MD Projekt Institut i Regionalna privredna komora organizovali su edukaciju.

Stručnjaci koji se bave ovim temama kažu I da nigde nema apsolutne zaštite i da ovu oblast još treba usavršavati.

Povezane vesti