018/521-172 urednik@ntv.rs
Najnovije vesti

LOVAČKI SAVEZ SRBIJE

Lovački savezi Srbije i Jugoistočne Srbije organizovali su uz podršku Ministarstvom poljoprivrede edukativni seminar stručnih lica i rukovodioca lovačkih udurženja. Ovom prilikom članovi udruženja upoznati su sa novim Zakonom o naoružanju, ali i Zakonom o zaštiti podatak o ličnosti. Govorilo se i o šteti u saobraćaju sa učešćem divljači, ali i prisustvu afričke kuge svinja u Srbiji.
Preregistraciju oružja, odnosno zamenu oružanih listova i isprava o naoružanju, zainteresovani mogu uraditi do petog marta, koji je prema Zakonu o Oružju i municiji krajnji rok.
Na seminaru koji su organizovali Lovački savezi Srbije i jugoistočne Srbije uz podršku Ministarstva poljoprivrede, govorilo se i o Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti koji se odnosi i na lovce.
Neke od tema bila su i šteta i sprečavanje štete u saobraćaju , sa učešćem divljači, ali i afrička kuga svinja koja je registrovana i u Srbiji.