018/521-172 urednik@ntv.rs
Najnovije vesti

Loš položaj Roma u društvu

Komentari: isključeni
Tagovi:

Romska populacija u Srbiji najugoženija je u oblasti obrazovanja, zapošljavanja i zdravstvenog osiguranja, pokazalo je istraživanje Centra za slobodne izbore i demokratiju Cesid.

Reč je o projektu „Kako do drugačije slike o Romima u medijima“, koji je Vladina kancelarija za ljudska i manjinska prava finansirala sa 2 miliona dinara.

Anketiranje građana sa jasno postavljenim pitanjima o položaju Roma u Srbiji, uz detaljan pregled i analizu svih novinskih članaka koji govore o Romima u Srbiji za poslednjih 10 godina, omogućilo je nosiocima projekta „Kako do drugačije slike o Romima u medijima“ da dođu do konkretnih rezulutata i zaključaka. Oni nisu ohrabrujući, ali mogu da posluže kao dobra preporuka i putokaz kako da se stanje popravi.

Velimir Ćurgus Kazimir, direktor Medijskog arhiva „Ebart“ koji je uradio analizu svih novinaskih tekstova o Romima, najavio je štampanje brošure koja će obuhvatiti rezultate ovog istraživanja. To će biti svojevrstan priručnik za novinare, ali i nadležne koji se bave položajem ove manjine u Srbiji, istakao je Kazimir.

Povezane vesti