018/521-172 urednik@ntv.rs
Najnovije vesti
zeljko-sertic-zoran-perisic

Lokalna samouprava i podsticanje investicija – SKGO

Komentari: isključeni

Stalna konferencija gradova i opština, u saradnji sa Ministarstvom privrede, organizovala je konferenciju pod nazivom „Uloga lokalne samouprave u podsticanju investicionog ambijenta”, u Sava centru. Ovaj događaj finansijski podržava Švajcarska agencija za razvoj i saradnju u okviru projekta „Institucionalna podrška Stalnoj konferenciji – faza 2″.

Predstavnicima gradova i opština obratio prof dr Zoran Perišić, predsednik SKGO i gradonačelnik Niša, Željko Sertić, ministar privrede i Miloš Petrović, v.d. direktora Razvojne agencije Srbije (RAS).
Receno je da, iako je poboljšanje investicionog ambijenta strateški prioritet Vlade Republike Srbije, nivo investicija još uvek nije na zadovoljavajućem nivou. Imajući u vidu činjenicu da bez značajnijeg priliva investicija nema ni značajnije stope privrednog rasta, Ministarstvo privrede je krajem prošle godine donelo Zakon o ulaganjima, čijom primenom bi trebalo da se obezbede uslovi za efikasniju realizaciju investicija i postizanje pozitivnih ekonomskih efekata.

Zakon o ulaganjima daje određene smernice lokalnim samoupravama, kao jednom od najvažnijih imalaca javnih ovlašćenja. Na konferenciji su predstavnici gradova i opstina i ministar sertic raymatrali sve aspekte primene zakona, i postiguta jje saglasnost da je nephodan istinski partnerski odnos centralnih i lokalnih organa vlasti, kako bi se popravio privredni ambijent.