018/521-172 urednik@ntv.rs
Najnovije vesti

Liga Roma: Zakon o legalizaciji da obuhvati i romske mahale (VIDEO)

Komentari: isključeni
Tagovi: ,

U Srbiji 80 odsto romskih naselja nije legalizovano i ima veoma lošu infrastrukturu. Liga Roma predlaže da Zakon o legalizaciji obuhvati i romske mahale kako bi njihovi stanovnici dobili uslove da se integrišu u gradske celine. Ova organizacija je pripremila i platformu za izradu predloga lex specialis Zakona o legalizaciji romskih naselja, kaže predsednik Osman Balić.

Oko 100.000 Roma u Srbiji živi u neformalnim naseljima, takozvanim mahalama koje su potpuno izolovane od ostatka grada. Izgradnju ovih naselja pomagala je i država, samim tim što je za pojedina delimično obezbedila komunalnu infrastrukturu. Sada, međutim, romska naselja ne mogu da se legalizuju, a samim tim je svaka gradnja u njima nezakonita, kaže predsednik Lige Roma Osman Balić.

Liga Roma predlaže platformu za izgradnju i usvajanje lex specialis Zakona o legalizaciji romskih naselja.

Mali broj Roma je za vreme socijalizma bio uključen u oficijelnu podelu stanova, kaže Balić, i dodaje da ih je i to primoralo na neformalnu gradnju prostora za život. Prilikom legalizacije mahala tehnički kriterijumi bi bili znatno niži, ali bi se one ipak integrisale u gradske sisteme, dodaje Balić.

Povezane vesti