018/521-172 urednik@ntv.rs
Najnovije vesti

Lazareva subota (VIDEO)

Od:
Komentari: isključeni

Na ovaj dan Isus je vaskrsao Lazara i pobedivši smrt, još jednom, potvrdio da je Sin Božiji. Zato,ovaj dan, pravoslavni vernici slave kao Lazarevu subotu. Današnji praznik naziva se i Vrbica u spomen na decu koja su Spasitelja dočekala zelenim palminim grančicama. Kod nas plamine grančice zamenjuju vrbe, a Vrbica se smatra praznikom dečije radosti.
Lazareva subota je i slava Njegove Svetosti Patrijarha srpskog Gospodina Irineja.
Sveto Jevanđelje nas uči da je ,na ovaj dan, Spasitelj vaskrsao Lazara koji je već 4 dana bio mrtav To je bila još jedna potvrda da je Isus-Božiji Sin koji je kao Spasitelj došao među ljude, jer pobedivši smrt pokazao je ljudima svu moć i slavu Gospodnju.
I Isus reče: JA SAM VASKRSENJE I ŽIVOT;KOJI VERUJE U MENE AKO I UMRE, ŽIVJEĆE.(Jn.11,25)
U Svetom Jevanđelju piše: Na vest da je njegov prijatelj Lazar umro, Isus dođe u Judeju. I reče-sklonite kamen.Reče mu Marta, sestra umrolog-Gospode zaudara jer je 4 dana u grobu. Reče joj Isus-ne rekoh li ti da, ako veruješ, videćeš slavu Božiju.Tada skoloniše kamen gde leži Lazar. A Isus podiže oči gore i reče-Oče, blagodarim Ti što si me uslišio.A, ja znadoh da me svagda slušaš, nego rekoh naroda radi koji ovde stoji da veruje da si me Ti poslao. I rekavši viknu gromkim glasom-Lazere, izađi napolje. I izađe umrli Lazar uvijen po rukama i nogama pogrebnim povojima i lice mu ubrusom povezano. Isus im reče-razrešite ga i pustite neka ide.
Na ovaj dan slavi se i Vrbica, koja je praznik dečije radosti. Slavi se u spomen na decu koja su, svojim čistim srcem, preponala Spasitelja. Naša Sveta crkva uči da su sledećeg dana, koji se praznuje kao Hristov ulazak u Jerusalim, deca radosna- sa palminim grančicama dočekala i pozdravila Isusa. Taj jerusalimski običaj nošenja plaminih grančica, kod nas je zamenjen zelenom vrbom koja simbolizuju život. Ona se na ovaj dan bere,a do drugog svetskog rata bio je običaj da se vrbove grančice odmah odnose u crkvu, a sutradan, na Cveti, se blagosiljaju, a potom odnose kući. Zato se današnji praznik, naziva i Vrbica. Na ovaj dan,deca, kao Hristovi jaganjci koji slede svog pastira, nose oko vrata zvončiće. Posle večernje službe, vrba se osvećuje,a nakon Litija oko hrama, vrbove grančice se, odnose kući i stavljaju pored slavske ikone i kandila. Tako se blagoslov Vrbice prenosi iz crkve u kuće i duše vernika.