018/521-172 urednik@ntv.rs
Najnovije vesti

LAF traži mesto za građanskog posmatrača u komisijama koje dele državne pare (VIDEO)

Od:
Komentari: isključeni

Lokalni antikorupcijski forum Niš (LAF) zatražio je da se u sastav Stručne komisije koja odlučuje o projektnom finansiranju medija u 2015. godini uvrsti građanski posmatrač koga će delegirati ovo, samostalno i nezavisno gradsko telo.
Predstavnik LAF-a bi u svojstvu građanskog posmatrača imao pravo da prisustvuje sastancima Komisije, ostvari uvid u sva dokumenta i iznosi mišljenje, a ne bi imao pravo glasa pri odlučivanju. U slučaju da primeti eventualnu nepravilnost gradjanski posmatrač bi mogao da obavesti javnost i pokreće postupke pred nadležnim organima. LAF je u ovom zahtevu takođe zatražio da mu se omogući da obavlja monitoring izveštavanja medija koji su dobili sredstva na konkursu, koji bi obuhvatio praćenje finansijske realizacije projekata, poštovanje ugovornih obaveza, kao i način izveštavanja medija. Monitoring bi se obavljao po jasno utvrđenoj metodologiji i od strane stručno obučenog tima LAF-a.
Ovakav zahtev LAF je uputio samoj Stručnoj komisiji za ocenu projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti janog informisanja na teritoriji grada Niša u 2015. godini, kao i nadležnoj Upravi za kulturu i Gradskom veću. Zahtev je podnet nakon što je krajem prošle sedmice na zvaničnom sajtu grada Niša objavljena odluka o sastavu i nadležnostima ove komisije.
Osnov za podnošenje ovakvih zahteva je Lokalni plan za borbu protiv korupcije, koji predviđa institut „građanskog posmatrača“, a sadrži i meru „antikorupcijski monitoring medija“.
Uključivanje građanskog posmatrača u rad Komisije bio bi doprinos transparentnom radu gradskih organa i tela, kao i medija, te odgovornom i kontrolisanom trošenju budžetskih sredstava. Građanski posmatrač bi pored ostalog mogao da doprinese umanjenju eventualne sumnje u koruptivno postupanje pri odlučivanju o dodeli sredstava za projektno finansiranje medija, koje su se već pojavile u javnosti nakon nedavnih, prvih konkursa ove vrste na republičkom nivou, stoji u saopštenju Lokalnog antikorupcijskog foruma.