018/521-172 urednik@ntv.rs
Najnovije vesti

LAF: Protekcija za poželjne kadrove na Medicinskom fakultetu

Lokalni antikorupcijski forum Niš (LAF) javno poziva gradonačelnika Niša da odmah podnese ostavku na članstvo u Savetu Medicinskog fakulteta zato što je ono protivno Zakonu o visokom obrazovanju.

LAF takođe poziva Medicinski fakultet, kao i druge fakultete Univerziteta u Nišu, da ubuduće ne predlažu i ne biraju gradske i partijske funkcionere u organe upravljanja ili na rukovodeća mesta, što će doprineti suštinskoj autonomiji ovih ustanova, kao i smanjenju prostora za koruptivno delovanje, koji je sada veliki.

LAF upozorava da bi izbor nastavnika, prodekana, šefova katedri i saradnika neizostavno morao da bude zakonit, transparentan, nekoruptivan i ravnopravan za sve, te da bi Medicinski fakultet, kao važna obrazovna i naučna ustanova u gradu i zemlji, morao da uspostavi ozbiljne kontrolne mehanizme koji to omogućavaju.

Javne pozive i upozorenja upućujemo povodom izveštaja o izvršenom delimičnom upravnom nadzoru nad radom Medicinskog fakulteta koji je sačinila inspekcija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a koji je predhodnih dana dostavljen fakultetu.

Izveštaj o nadzoru ukazao je direktno i indirektno na spregu fakulteta i politike, koja bi morala da bude isključena, kao i na koruptivne modele postupanja, trgovinu uticajem, protekcionizam i nepotizam, te samovolju dekana.

Inspekcija Ministarstva je u izveštaju naložila fakultetu da predloži novog kandidata za člana Saveta iz redova osnivača – Republike, umesto aktuelnog gradonačelnika Niša, koji to ne može biti jer član 52. Zakona o visokom obrazovanju zabranjuje da članovi Saveta koje delegira osnivač budu osobe koje su zaposlene na fakultetu.

Inspekcija je zatražila od dekana fakulteta da ponovi postupak izbora šefova dve katedre koji bi bio u skladu sa Statutom ustanove, pošto je on prethodno samoinicijativno doneo rešenja o njihovom imenovanju, ne zatraživši obavezni predlog katedri.

Inspekcija Ministarstva je naložila da fakultet raskine ugovore sa 24 klinička asistenta, koji su zaposleni po ugovoru o angažovanju, a ne po ugovoru o radu, koji bi regulisao i da puno radno vreme ostvaruju podelom tog vremena izmedju Kliničkog centra i fakulteta, kako nalaže Zakon o visokom obrazovanju.

Inspektori su konstatovali i da se prilikom izbora u zvanje nastavnika Medicinski fakultet, kao i Univerzitet Niš, ne pridržavaju rokova propisanih statutima i pravilnicima tih ustanova, te da u tom procesu ima i drugih propusta.

U izveštaju se uočava da su kandidati za zvanje nastavnika koji imaju negativne ocene nadležnih fakultetskih tela o dotadašnjem radu u nekim slučajevima izabrani, čak i uz direktno uključivanje Univerziteta, dok su u drugim slučajevima odbijeni.

Zabrinjavajuće su i pritužbe inicijatora ovog nadzora na plagijate i nedovoljnu stručnost kandidata i izabranih nastavnika na Fakultetu, kojima bi, po našem mišljenju, nadležni organi i tela trebalo da posvete dužnu pažnju i provere ih.

U vreme kada se visokom obrazovanju u Srbiji pripisuje manjak kvaliteta i višak korupcije, izuzetno je važno da fakulteti ne samo poštuju naložene mere državnih organa, već i da sami prepoznaju negativne pojave i udju u borbu protiv njih. Dugogodišnje ćutanje ili prikrivanje takvih pojava, čemu je akademska zajednica sklona, sasvim sigurno neće dovesti do rešenja.

U Nišu, 29. avgust 2014. Lokalni antikorupcijski forum

Koordinatorka Valentina Krstić

Povezane vesti

  • Ivanka Kostic

    Bravo za hrabrost! Ovom javašluku se mora stati na put.