018/521-172 urednik@ntv.rs
Najnovije vesti

LAF: Javni poziv funkcionerima u Nišu

Komentari: isključeni
Tagovi: ,

Lokalni antikorupcijski forum Niš i Biro za društvena istraživanja Beograd upozoravaju sve funkcionere u Nišu da u ponedeljak 22. decembra ističe rok za dostavljanje popunjenih anketnih upitnika i potpisanih saglasnosti u okviru projekta „Gradovi protiv kumulacije funkcija“.
Popunjavanje upitnika, kao i potpisivanje saglasnosti u kojoj se navodi da podaci dobijeni kroz odgovore na pitanja u upitniku mogu biti obradjivani i javno objavljeni, dobrovoljni su. Uvereni smo, medjutim, da je javni interes, a i moralna obaveza funkcionera da o svojim funkcijama, poslovima, ovlašćenjima, zaradama ili imovini „polažu račune“ gradjanima, kao biračima i poreskim obveznicima koji ih i biraju i plaćaju.
Podsećamo da smo prošle sedmice posredstvom dostavne službe Grada Niša na fizičke adrese više od 530 funkcionera dostavili štampane anketne upitnike, kao i štampane saglasnosti. Na taj način započela je druga faza projekta „Gradovi protiv kumulacije funkcija“ koja će se okončati objavljivanjem dobijenih podataka u Elektronskom registru funkcionera grada Nisa, Studiji izvodljivosti, kao i kroz javnu raspravu i druge informaciono- komunikacione aktivnosti BIRODI-ja i LAF-a.
Potpisivanje štampanih saglasnosti od strane funkcionera neophodno je da bi se obrada i javno objavljivanje podataka obavili u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. U skladu sa tim Zakonom, kao i uputstvima Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštiti podataka o ličnosti, projekat „Gradovi protiv kumulacije funkcija“ predvideo je najjednostavniji način zakonskog davanja saglasnosti- potpisom koji mora biti svojeručni i u štampanoj formi.
Još jednom naglašavamo da popunjene upitnike i potpisane saglasnosti možete poslati poštom na adresu: Gradsko veće Niša (za Lokalni antikorupcijski forum Niš), Niš 18000, Ulica 7. Juli broj 2, ili ih dostaviti neposredno na adresu: Ulica Nikole Pašića 24, kancelarija broj 40.
Unapred hvala na poštovanju roka, koji, ponavljamo, ističe u ponedeljak 22. decembra, što će omogućiti da se jedan važan antikoruptivni projekat, kakav je „Gradovi protiv kumulacije funkcija“, privede kraju na najbolji mogući način.
Sva eventualna pojašnjenja i dodatne informacije mogu se dobiti na jednom od službenih bojeva LAF-a Niš: 064 88 24 787.

Povezane vesti