018/521-172 urednik@ntv.rs
Najnovije vesti

Komora izvršitelja krši zakon u obradi podataka o dužnicima

Od:
Komentari: isključeni

BEOGRAD – Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti upozorio je danas Komoru izvršitelja da suprotno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, bez zakonskog ovlašćenja ili pristanka za obradu, obrađuje podatke o ličnosti izvršnih dužnika.
Poverenik Rodoljub Šabić naložio je Komori izvršitelja da ga u roku od osam dana obavesti o tome šta će preduzeti radi otklanjanja nepravilnosti, nakon čega će doneti odluku o daljim merama.
Komora izvršitelja započela je obradu podataka o ličnosti dužnika (imena i prezimena, adrese, visina dugovanja) označavajući kao osnov „Pravilnik o sadržini i načinu podnošenja zahteva Komori izvršitelja za određivanje nadležnog izvršitelja“ koji je sama donela.
Pravilnik je u suprotnosti sa Zakonom o izvršenju i obezbeđenju, a sa njegovom primenom započelo se suprotno Ustavu, pre nego što je objavljen.
„Čak i da nema pomenutih nedostataka ovaj Pravilnik kao i bilo koji drugi pravilnik, ne bi mogao predstavljati osnov za obradu podataka o ličnosti budući da, u skladu sa Ustavom to može biti samo zakon, a ne i podzakonski akt“, ističe poverenik Šabić u saopštenju.
Obrada ličnih podataka, kako navodi, suprotna je Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti ne samo zbog pravnog osnova nego i sa stanovišta svrhe, jer zakon predviđa da je obrada nedopuštena ako je nesrazmerna svrsi.
Svrha dostavljanja podataka o verodostojnim ispravama od poverilaca Komori izvršitelja je propisana Zakonom o izvršenju i obezbeđenju, a to je da se izvršitelji određuju ravnomerno prema azbučnom redu njihovog upisa u imenik.
Ta svrha može biti ostvarena i samo obradom podataka o samoj izvršnoj ispravi (broj isprave, mesto bez adrese, iznos potraživanja) iz kojih pojedinačna fizička lica ne mogu biti identifikovana, jer je to nepotrebno za stanovišta svrhe, a istovremeno nepotrebno otvara rizike u vezi sa čuvanjem, zaštitom odnosno eventualnom zloupotrebom podataka, rekao je Šabić.

Tanjug 03.02.2015 12:10
FOTO TANJUG, S. RADOVANOVIĆ, ARHIVA