018/521-172 urednik@ntv.rs
Najnovije vesti

[UPD] Komisija za izbor direktora predložila kandidate upravama (VIDEO)

Komisija za izbor direktora javnih i javno-kumanlnih preduzeća završila je svoj deo posla i prosledila nadležnim upravama spiskove sa imenima predloženih kandidata za svako preduzeće, kaže predsednica komisije Sanja Milijić.  

U zavisnosti od broja prijavljenih kandidata koji ispunjavaju uslove, Komisija je za svako preduzeće predložila između jednog i tri najbolje rangirana kandidata, dok je na upravama da odluče koga će predložiti Skupštini grada.

Sednica Skupštine grada na kojoj će biti izabrani novi direktori, koji se biraju na period od četiri godine, trebalo bi da bude održana 26. septembra.

Spisak najbolje rangiranih kandidata:

JP za aerodromske usluge „Aerodrom Niš“:
1. Dragan Bugarinović, dipl. mašinski inženjer – 5 bodova (aktuelni v.d.)
2. Aleksandar Nikolajević, dipl. mašinski inženjer – 3,2 boda

JKP „Gorica“:
1. Igor Jovanić, dipl. pravnik – 5 bodova (aktuelni v.d.)
2. Goran Mladenović, dipl. pravnik – 2,4 boda
3. Momčilo Mitić, dipl. građevinski inženjer – 2,2 boda

JP „Gradska stambena agencija“:
1. Vladan Stojanović, dipl. inženjer građevinarstva – 5 bodova
2. Dejan Krstić, dipl. inženjer građevinarstva – 3,4 boda
3. Momčilo Mitić, dipl. građevinski inženjer – 2,4 boda

JKP „Gradska toplana“:
1. Slobodan Maksimović, dipl. građevinski inženjer – 5 bodova
2. Dragan Živković, dipl. mašinski inženjer – 3,2 boda
3. Zoran Stojanović, dip. mašinski inženjer – 2,2 boda

JP „Direkcija za izgradnju grada“:
1. Branislav Jocić, dipl. mašinski inženjer (aktuelni v.d.) – 5 bodova
2. Momčilo Mitić, dipl. građevinski inženjer – 3 boda

JKP „Drekcija za javni prevoz“:
1. Miljan Jovanović, dipl. ekonomista – 5 bodova (aktuelni v.d.)
2. Svetolik Cvetković, dipl. ekonomista – 3,2 boda

JP „Zavod za urbanizam“:
1. Ljubiša Mitić, dipl. građevinski inženjer – 4,4 boda (aktuelni v.d.)

JKP „Medijana“:
1. Bratislav Vučković, dipl. pravnik – 5 bodova
2. Goran Radojičić, magistar mašinskih nauka – 4,2 boda
3. Dragan Radisavljević, dipl. inženjer elektronike – 3,4 boda (aktuelni v.d.)

JKP „Naisus“:
1. Dejan Andrejević, dipl. ekonomista – 5 bodova
2. Ivica Veličković, master ekonomista – 3,2 boda (aktuelni v.d.)
3. Nevenka Vojvodić-Marković, dipl. ekonomista – 2,2 boda

JP „Niška televizija“:
1. Boban Rajković, dipl. televizijski reditelj – 5 bodova (aktuelni v.d.)

JP za stambene usluge “Nišstan”:
1. Nenad Hafner, dipl. ekonomista – 5 bodova (aktuelni v.d.)
2. Biljana Janaćković, dipl. građevinski inženjer – 3 boda
3. Goran Mladenović, dipl. pravnik – 1,4 boda

JP „Objedinjena naplata“:
1. Jelena Stojanović, dipl. pravnik – 4,2 boda (aktuelni v.d.)

JKP „Parking servis“:
1. Marko Janković, dipl. ekonomista – 5 bodova (aktuelni v.d.)
2. Dejan Dimitrijević, dipl. inženjer elektrotehnike – 3 boda
3. Danijela Manić, dipl. inženjer elektrotehnike – 2,2 boda

JKP „Tržnica“:
1. Radovan Milojević, dipl. mašinski inženjer  – 5 bodova (aktuelni v.d.)
2. Nevenka Vojvodić-MIljković, dipl. ekonomista – 2,4 boda

 

 

 

 

 

 

 

 

Povezane vesti