018/521-172 urednik@ntv.rs
Najnovije vesti

Kako do dečijeg dodatka?

Od:
Komentari: isključeni

Ukoliko dete ima manje od 19 godina I redovno pohađa školu, a jedan od njegovih roditelja je državljanin Srbije I korisnik zdravstvenog osiguranja, ispunjen je samo jedan deo osnovnih uslova za dobijanje dečijeg dodatka. Faktor koji presuđuje kod ostvarivanja ovog prava je materijlna situacija u porodici kao broj nepokretnosti. Iako obimna dokumentacija roditeljima zadaje glavobolje, njeno prikupljanje je jedini način da se dokaže ispunjenje uslova, naglašavaju iz uprave za primarnu, socijalnu I dečiju zdravstvenu zaštitu.

Sa šaltera na šalter, iz jedne ustanove u drugu… Tako u Srbiji od vajkada izgleda prikupljanje dokumentacije za ostvarivanje prava na dečiji dodatak.
A iako ovakav način pribavljanja potrebnih dokumenata roditeljima često predstavlja noćnu moru, iz uprave za dečiju socijalnu I primarnu zdravstvenu zaštitu kažu da su ti papiri jedini način za poštovanje zakonskih propisa I za dobijanje dodatka.

• podnošenje državljanstva (original ili kopija)
• Fotokopija lične karte odraslih članova domaćinstva
• Prijava prebivališta deteta
• Potvrdu o ukupnim prihodima u prethodna tri meseca
• Uverenje sa tržišta rada I fotokopija radne knjižive od 1. Do 7. Strane
• Uverenje iz katastra
• Uverenje iz uprave prihoda
• Potvrda o redovnom školovanju deteta
• Podnosilac zahteva zdravstvenu knjižicu
• Ukoliko porodica nije vlasnik stana u kom živi – fotokopija poreskog rešenja rešenja I lična karta vlasnika
• Samohrani roditelji donose krštenicu
• Hranitelji I staratelji donose rešenje o starateljstvu ili rešenje o zasnovanom hraniteljskom odnosu

Iz nadležne uprave podsećaju da dečiji dodatak nije socijalno davanje, te tako pravo na njega ne polažu svi.

Da bi dete ostvarilo svoje pravo, finansijska primanja po članu porodice ne smeju da prelaze limit koji država utvrdjuje svakog meseca.

Ukoliko su prihodi po članu niži od cenzusa, moguće je ostvarivanje prava na dečiji dodatak. Iznos dodatka je 2 600 dinara, a ukoliko se radi o hraniteljskim porodicama, starateljima, smaohranim roditeljima ili roditeljima dece sa smetnjama u razvoju iznos je 3 400dinara.