018/521-172 urednik@ntv.rs
Najnovije vesti

„Jugoistok“ izlazi u susret „Džonson elektriku“

Komentari: isključeni

“Džonson elektrik” privremeno će biti priključen na distributivni sistem električne energije, iako još nisu ispunjeni svi tehnički uslovi za stabilno snabdevanje. Ova kompanija potpisala je memorandum o razumevanju sa „Jugoistokom“, kako bi probna proizvodnja mogla da počne u martu, kaže direktor „Jugoistoka“ prof. dr Igor Novaković.

„Džonson elektrik“ u martu počinje probnu proizvodnju elektromotora za automobilsku industriju. Za proizvodnju im je neophodno priključenje na distributivnu električnu mrežu. Kako bi radili punim kapacitetom neophodno je da se izgrade desetokilovoltni vodovi. Međutim, gradska administracija je zakazala, kaže direktor “Jugoistoka” Igor Novaković, zbog čega ovoj kompaniji izdato rešenje o priključenju na sistem, pre izgradnje neophodnih vodova.

Do kraja godine ovo preduzeće bi trebalo da zaposli 250 ljudi, a u naredne 3 godine ukupno 1000. Po radnom mestu SIEPA ih subvencioniše sa 9000 evra. Bez obzira na kašnjenja administracije, Niš je, kažu, pogodan za investicije zbog infrastrukture i obrazovanih kadrova.

Džonson elektrik je važan investitor zbog čega im „Jugoistok“, na svoju odgovornost, izlazi u susret i pre nego što za stabilno snabdevanje postoje tehnički uslovi, kaže direktor Igor Novaković.

Povezane vesti