018/521-172 urednik@ntv.rs
Najnovije vesti

Još dve krivične prijave protiv funkcionera

Od:
Komentari: isključeni

BEOGRAD – Agencija za borbu protiv korupcije podnela je dve nove krivične prijave zbog postojanja osnova sumnje da funkcioneri nisu prijavili imovinu Agenciji ili su dali lažne podatke o imovini, i to protiv pomoćnika gradonačelnika Grada Leskovca Milorada Mladenovića i člana nadzornog odbora Turističke organizacije Beograda Milenka Banovića.
Kako se navodi u saopštenju, Agencija je tokom ove godine podnela 12 krivičnih prijava zbog postojanja osnova sumnje da funkcioner nije prijavio imovinu Agenciji ili je dao lažne podatke o imovini, u nameri da prikrije podatke o imovini.
Agencija za borbu protiv korupcije je već podnela deset krivičnih prijava u 2014. godini podnela protiv Saše Ljubinkovića, Vladana Skadrića, Đorđa Jovanovića, Slavice Đukić Dejanović, Predraga Peruničića.
Prijave su podnete i protiv Gorana Ješića, Dragoljuba Peurače, Ružice Banjalučkić, Aleksandra Vuksanovića i Miloša Stojanovića.
Od 1. januara do 1. oktobra Agencija za borbu protiv korupcije je pokrenula 453 postupka radi utvrđivanja postojanja povrede odredaba Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije.
Agencija je izrekla i 389 mera upozorenja, od kojih najviše, 185, zbog kašnjenja funkcionera u dostavljanju izveštaja o imovini i prihodima po stupanju na funkciju, dok je 170 mera izrečeno zbog kašnjenja funkcionera u dostavljanju izveštaja o imovini i prihodima po prestanku funkcije.
Agencija je izrekla ukupno 11 mera javnog objavljivanja odluke o povredi zakona od kojih šest neprenošenja upravljačkih prava za vreme vršenja javne funkcije u zakonom propisanom roku.
Ukupno su izrečene tri mere javnog objavljivanja preporuke za razrešenje kao i 114 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka Prekršajnom sudu u Beogradu.
Čak 52 zahteva podneta su zbog kašnjenja funkcionera u dostavljanju izveštaja o imovini i prihodima po prestanku funkcije, 48 zbog kašnjenja funkcionera u dostavljanju izveštaja o imovini i prihodima po stupanju na funkciju.
Nadležnim javnim tužilaštvima podneto je 12 izveštaja zbog postojanja sumnje da su izvršena krivična dela za koja se goni po službenoj dužnosti, a koja nisu predviđena Zakonom o Agenciji, dodaje se u saopštenju.
Podneto je i 15 izveštaja nadležnim organima zbog postojanja sumnje da su izvršena krivična dela iz njihove nadležnosti, i to 11 Upravi za sprečavanje pranja novca, a četiri Poreskoj upravi.
Tanjug 29.10.2014 10:52
Foto video Tanjug