018/521-172 urednik@ntv.rs
Najnovije vesti

Javna rasprava o platama u javnom sektoru (VIDEO)

Od:
Komentari: isključeni

Zakon o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru trebalo bi da smanji nejednakosti kroz princip – jedanka plata za jednak rad, kažu u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave. Takođe bi, tvrde, obezbedio bolju kontrolu budžeta i upravljanje masom plata, kao i transparentnost sistema. Glavne zamerke na nacrt ovog zakona su što ne obuhvata javna preduzeća i funkcionere, a kako kažu u sindikatu niške gradske uprave, zakon, takođe, krši mnoga prava zagarantovana Zakonom o radu.
Zakon bi trebalo da uredi principe na kojima počiva uređivanje plata zaposlenih u javnom sektoru – državnoj i pokrajinskoj upravi, lokalnim samoupravama, policiji, javnim agncijama. Kako naglašavaju u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, mora da bude jasno na koji način se obračunavaju plate koje se isplaćuju iz budžeta. Trenutno postoji preko 10 različitih osnovica i 900 koeficijenata za obračun plata u javnom sektoru, kao i mnogo različitih dodataka. Nacrt zakona predviđa 60 platnih razreda i jednistvenu osnovicu od 17.100 dinara, što omogućava upoređivanje plata.
Ipak, mnoge su primedbe na postojeći nacrt. Kako kažu u Sindikatu niške gradske uprave, mnogi zaposleni ne mogu da se pronađu u ovom zakonu. On, takođe, ukraćuje prava koja garantuje Zakon o radu.
Nacrt ne obuhvata plate u javnim preduzećima, zbog toga što, kako pojašnjavaju u Ministarstvu, ona deluju na tržištu, tako što daju neki proizvod ili pružaju usluge. Plate u javnim preduzećima će takođe biti uređene, ističu, nekim drugim zakonom. Ipak, dodirne tačke sa državnom upravom svakako postoje u određenim radnim mestima, dodaju.
Međutim, do kraja javnih rasprava u ovaj Zakon mogu biti uključena i javna preduzeća, kao i plate funkcionera, koje su, takođe, izuzete iz postojećeg nacrta. Do sada su održane javne rasprave u Novom Sadu, Beogradu i Nišu, a očekuje se još jedna u Kragujevcu. Zakon bi trebalo da počne da se primenjuje od početka 2016. godine.