018/521-172 urednik@ntv.rs
Najnovije vesti

Javna rasprava o Nacrtu zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku

Komentari: isključeni
Tagovi: ,

Sudije osnovnih i viših sudova daće poslednju reč o novom Zakonu o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku, rečeno je na javnoj raspravi u Apelacionom sudu u Nišu povodom radne verzije ovog zakona. “Pravo na suđenje u razumnom roku ima isključivo okrivljeni u krivičnom postupku. To pravo nema javni tužilac, ali ga mogu imati privatni tužioci i oštećeni, ako su istakli imovinski zahtev”, istakao je Zoran Balinovac savetnik ministra pravde.

Zakonodavac je obezbedio dva pravna leka okrivljenom kome je ugroženo pravo na suđenje u razmnom roku, i to: zahtev za ubrzavanje postupka i zahtev za nadoknadu neimovinske štete zbog neizvesnosti i pretrpljenog duševnog bola.

Rečeno je na javnoj raspravi u Apelacionom sudu, povodom radne verzije Nacrtra zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku.

Nacrt Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku deo je širokog spektra mera Nacionalne strategije za reformu pravosuđa, koje imaju za cilj da pravdu učine dostupnijom građanima, vrate poverenje u pravosuđe, smanje broj zaostalih predmeta, kao I broj predstavki protiv Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu.

Na javnoj raspravi stručna i šira javnost biće u mogućnosti da da svoje primedbe i sugestije na Radnu verziju zakona i da svojim aktivnim učešćem doprinesu usvajanju najboljih zakonskihz rešenja. Sugestije i predlozi na tekst zakona mogu se podneti i pisanim i elektronskim putem resornom ministarstvu.

 

 

 

Povezane vesti