018/521-172 urednik@ntv.rs
Najnovije vesti

Javna debata “Strategija za mlade-šta je urađeno i kako dalje“ (VIDEO)

Od:
Komentari: isključeni

Više je moglo da se učini na primeni strategije, odnosno lokalnog akcionog plana za mlade, ali se pravi rezultati očekuju u narednom periodu. Jedan od raloga u kašnjenu primene jeste činjenica da je radna grupa za implementaciju ovog dokumenta fomirana sa zakašnjenjem od pola godine. Ovo je zaključak javne debate,“Strategija za mlade-šta je urađeno i kako dalje“, koju su organizovali Kancelarija i Savet za mlade, Uprava za omladinu i sport i lokalna Inicijativa mladih.
Mogućnost da mladi završnih godina fakulteta Niškog Univerziteta mogu ići na jednomesečnu praksu u gradske institucije i uvođenje besplatnih časova znakovnog jezika, jesu neka od dostignuća Kancelarije za mlade u primeni lokalnog akcionog plana za tu populaciju. Prethodnih meseci moglo se učiniti i više, da je radna grupa za implementaciju akcionog plana umesto nedavno, fomirana početkom godine.
Inicijativa mladih očekuje da do kraja jeseni budu jasno definisane uloge u primeni akcionog plana, kao i da počnu da se ispunjavaju planovi o zapošljavanju, boljoj bezbednosti i informisanosti mladih, čemu će doprineti i izrada novog portala. Na tim zadacima angažovan je i Savet za mlade SG Niša.
Jedan od zaključaka tribune je i da Niš ima najakvalitetniju omladinsku politiku, ali i da tri miliona dinara iz budžeta nisu dovoljna za finansiranje Projekata koji su u odnosu na prethodne ove godine najkvalitetniji. Poručeno je i da u primenu Strategije treba ukjučiti veći broj mladih, da pored Skupštinskog, treba formirati nezavisni Savet za mlade grada, koji bi imao veći uticaj na gradsku vlast, i da je nužno otvaranje kluba gde bi se mladi okupljali i rešavali, pre svega egzistencijalne probleme.