018/521-172 urednik@ntv.rs
Najnovije vesti

Janković nezadovoljan nacrtom zakona o zaštiti ličnih podataka

Od:
Komentari: isključeni

BEOGRAD – Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Saša Janković povodom Nacrta zakona o zaštiti podataka o ličnosti smatra da se u nacrtu ignoriše većina u praksi uočenih problema i ukazuje da ne bi doprineo poboljšanju situacije u oblasti zaštite podataka o ličnosti, nego bi mogao postati i izvor dodatnih problema.
Janković konstatuje da Nacrt zakona o zaštiti podataka o ličnosti koji je pripremilo Ministarstvo pravde i pored toga što je Akcionim planom za Poglavlje 23 u okviru pregovora sa EU utvrđeno da Nacrt zakona treba da bude u skladu sa modelom koji je pre više od godinu dana Poverenik pripremio i stavio na raspolaganje Ministarstvu pravde i Vladi, to nije tako.
Poverenik ukazuje da Nacrt zakona i dalje predviđa da se pristanak na obradu podataka može dati samo pismeno, a ne i konkludentnom radnjom (faktičkim postupcima), a izjavljivanje pristanka konkludentnom radnjom pokazuje se kao nezaobilazno u uslovima saveremenog života i upotrebe informacionih tehnologija u komunikaciji.
Nacrt Zakona donošenja Uredbe o zaštiti, posebno osetljivih podataka, s čim vlada kasni već šest i po godina, odlaže se za još godinu dana, navedeno je u saopštenju.
Nacrt Zakona iznošenja ličnih podataka iz zemlje reguliše način koji ga čini praktično potpuno slobodnim, bez kontrole ili odobrenja. To što predviđa određenu obavezu da se posle iznošenja o tome obaveštava Poverenik, zapravo je samo stvaranje privida o postojanju nekakve „zaštite“, jer je jasno da posle iznošenja podataka Poverenik ne može ništa da preduzme da ih zaštiti.
U saopštenju se navodi da Nacrt zakona ignoriše neophodnu potrebu usavršavanja znanja lica odgovornih za postupanje sa podacima o ličnosti i ne predviđa nikakvu formalnu obavezu edukacije.
U situaciji u kojoj se svakodnevno susrećemo sa drastičim primerima neznanja odgovornih lica koje za posledicu imaju i izuetno teške povrede ljudskih prava, ovo je posebno neshvatljivo i zabrinjavajuće, navodi Poverenik.

Tanjug 20 Novembar 2015 12:00
Foto Tanjug, S. Radovanović/ arhiva