018/521-172 urednik@ntv.rs
Najnovije vesti

Jačanje ženskog preduzetništva

Komentari: isključeni

Udruženje poslovnih žena Srbije počelo je ralizaciju projekta „Žene napreduju“ kojim je obuhvaćeno šest regiona  u Srbiji. Namera je da se kroz edukaciju i druge aktivnosti, doprinese povećanju učešća žena preduzetnica u kreiranju lokalne ekonomske politike u manje razvijenim područjima Srbije.

Niško Udruženje poslovnih žena jedan je od partnera u projektu. Projekat „Žene napreduju“ obuhvata aktivnosti usmerene ka jačanju saradanje između lokalnih udruženja poslovnih žena i Udruženja poslovnih žena Srbije, kao i ka jačanju lokalnih kapaciteta za dalji razvoj ženskog preduzetništva u Nišu, Kragujevcu, Čačku, Valjevu, Novom Pazaru, opštinma u kojima je već oformljeno udruženje, kao i ka osnivanju novog u Bujanovcu.

Za preduzenice ovog regiona, u Regionalnoj privrednoj komori organizovana je i edukacija. Na osnovu obavljene analize i procene kapaciteta biće urađeni strateški planovi razvoja, a pružaće se i usluge organizacionog mentoringa, konsaltinga i obuke za javno zagovaranje. Očekivanja su da aktivnosti projekta doprinesu i profesionalizaciji udruženja poslovnih žena.

Projekat finansira Delegacija EU u Srbiji i Kancelarija za sardnju sa civilnim društvom.

Povezane vesti