018/521-172 urednik@ntv.rs
Najnovije vesti

Izumeo uređaj koji sprečava krađu struje

Komentari: isključeni

Kada se desi kratak spoj, uključenje napona bilo bi nemoguće ukoliko bi u trafo-stanice bio ugrađen uređaj koji je izumeo Goran Mitić iz sela Šarlinac. Zahvaljujući njegovim patentima potrošači bi mogli da zaštite svoje električne aparate od pregorevanja, a Jugoistok krađu struje. Ipak, njegovi pronalasci još nisu ni atestirani pa ne koriste nikome.

Gorana Mitića elektrotehnika zanima od malena. Iako nije završio studije elektronike, 6 puta je nagrađen na izložbi izuma na Tesla festivalu. U poslovnici Jugoistoka u Doljevcu radi od sredine 2009.godine, ali na određeno. Za sada je, kaže, patentirao 8 izuma koji mogu da koriste i potrošačima struje i distribuciji. Za poslednji je, ove godine, dobio zlatnu plaketu.

Ipak, omiljeni izum mu je uređaj koji sprečava krađu struje za koji je dobio nagradu Svetske organizacije za intelektualnu svojinu u Ženevi.

Ništa od Goranovih uređaja nije čak ni atestirano, a da bi privukao finansijere koji bi uložili u njegove izume, trebalo bi da za njih ima zainteresovane kupce.

U Jugoistoku kažu da bi im Goranovi uređaji bili veoma korisni ali da u njih ne mogu da ulažu jer nemaju fond za inovacije. Ali, kako tvrde, ukoliko bi se ovi proizvodi pojavili na tržištu, sigurno bi ih kupili.