018/521-172 urednik@ntv.rs
Najnovije vesti

Inicijativa DSS-a za formiranje regionalnog centra za borbu protiv narkomanije

Komentari: isključeni

Niški DSS je uputio inicijativu Gradu da preuzme aktivnu ulogu u formiranju regionalnog centra za prevenciju i lečenje bolesti zavisnosti, tačnije narkomanije. Razlog za to su, neadevkvatni i nedovovoljni kapaciteti za lecenje ovih zavisnika, posebno ako se ima u vidu da ka Nišu gravitiraju pacijenti cele jugoistočne Srbije.

Prema rečima dr Dragana Vukadinovića, načelnika Odeljenja za lečenje narkomanije u Specijalističkoj bolnici u Gornjoj Toponici, sam grad ima velike psihijatrijsko-konsulatativne kapacitete, ali isključivo ambulantne, i to pri Domu zdravlja, zavodima za zaštitu radnika i zaštitu studenata. Ono što mu nedostaje je saradnja između ovih zdravstvenih institucija, pre svega u prevenciji bolesti zavisnosti, ali i hospitalizovanju ovih bolesnika.

Za bolničko lečenje opremljena je jedino speijalisticka bolnica u toponici, a i ona raspolaze sa samo 13 kreveta. Osim toga, u ovoj ustanovi predviđena je samo fizička detoksikacija, koja u većini slučajeva traje svega 20 dana. Prema rečima dr Vukadinovića, neophodno je da se sagleda potreba da se obezbedi adekvatno lečenje za ovu vrstu pacijenata, čiji je broj svakodnevno u porastu.

Kao model zdravstevne organizacije za lečenje i prevenciju bolesti zavisnosti Vukadinović navodi specijalnu bolnicu u Beogradu tzv. Drajzerovu. DSS je, inače, i na sednici Skupštine grada kada se raspravljalo o budžetu, predao amandman kojim predlaže da se sredstva namenjena nevladinim organizacijma za programe prevencije, preusmere na adaptiranje adekvatnog prostora, poput Ambulante medicine rada ,,Jastrebac“, kako bi se formirao regionalni centar za lečenje bolesti zavisnosti. Ovaj centar bi, kako kaže Vukadinović, koordinisao sve aktivnosti vezane za suzbijanje ovog problema, u šta bi bile uključene i nevladine organizacije.

Povezane vesti