018/521-172 urednik@ntv.rs
Najnovije vesti

EP pozvao na otvaranje prvih poglavlja sa Srbijom

Od:
Komentari: isključeni

BRISEL– Spoljnopolitički komitet Evropskog parlamenta usvojio je jutros paket amandmana na predlog rezolucije o Srbiji koji je sastavio izvestilac Dejvid Mekalister, čime su definitivno odbijeni predlozi hrvatskih poslanika da se evropske integracije Srbije uslove rešavanjem otvorenih pitanja sa Hrvatskom.
Kompromisni amandmani su usaglašeni između poslaničkih grupa nakon što je na prvobitni Mekalisterov nacrt podneto čak 222 amandmana, tako da ih je na kraju ostalo 21.
U prihvaćenim kompromisnim amandmanima stavljen je veći naglasak na potrebu poštovanja slobode štampe, prava manjina i uloge nezavisnih institucija, ali je prihvaćen i amandman šefa parlamentarne grupe za Srbiju Edvarda Kukana kojim se Evropski savet odlučnije poziva da otvori prva poglavlja u pregovorima o pridruživanju sa Srbijom.
Tako se, prema Kukanovom predlogu, od Evropskog saveta traži da, pored tehničkih uslova za otvaranje poglavlja, „uzme u obzir politički kontekst odnosa Srbije sa EU“.
Iako ostaje zahtevi prvobitnog Mekalisterovog nacrta da se Srbija priključi sankcijama protiv Rusije, među kompromisne amandmane ušla je i formulacija da ipak treba imati u vidu tradicionalno jake ekonomske, društvene i kulturne veze Beograda i Moskve, kao i potencijalno važnu ulogu Srbije kao predsedavajuće OEBS-u u rešavanju ukrajinske krize.
„Parlament podvlači da državne institucije moraju da rade transparentno i odgovorno i podržava rad zaštitnika građana i poverenika za informacije od javnog značaja“, navodi se u još jednom amandmanu koji je predložio Kukan.
Sem toga, od vlasti se traži da sa njima u potpunosti sarađuju sa ombudsmanom i poverenikom, zaštite njihovu nezavisnost i omoguće im administrativne i finanijske uslove za nesmetan rad.
Na predlog poslanice Tanje Fajon, Srbija se poziva da otvori arhive Jugoslovenske narodne armije i Resora državne bezbednosti kako bi se pomoglo da se dođe do istine o tragičnim događajima iz devedesetih.
Prihvaćen je i amandman Fajon da EP u tekst rezolucije odlučnije zahteva od vlasti da omoguće uslove za punu slobodu izražavanja i onemoguće pritiske, pretnje i napade na novinare, kao i da se prilikom sprovođenja paketa medijskih zakona povede racuna o održivosti i finansijskoj stabilnosti javnih servisa, regionalnih i lokalnih medija.
Posebno je pohvaljena i uloga policije u obezbeđivanju prošlogodišnje Parade ponosa, uz zahtev da se pojača rad na suzbijanju diskriminacije svih manjina, a ženama omogući ravnopravna zastupljenost u poltičkim i privrednim institucijama.
Jučerašnja rasprava o amandmanima u Komitetu protekla je u znaku oštre polemike između grupe poslanika Hrvatske i većine ostalih članova ovog tela, a pokušaje da se Srbija uslovi osudio je i predstavnik Evropske komisije Sajmon Morđu, koji je prisustvovao sednici.
Hrvatski poslanici su ispoljili veliko nezadovoljstvo što se među predloženim amandmanima nisu našli njihovi zahtevi da Srbija odustane od procesuiranja ratnih zločina počinjenih u Hrvatskoj, pronađe sve nestale i koriguje granicu na Dunavu.
„Naš zahatev je trebalo usvojiti, jer ako Srbija danas sudi Hrvatima, sutra će možda suditi i građanima drugih članica EU“, rekla je Marijana Petir, poslanica Hrvatske seljačke stranke, dok je Dubravka Šuica iz HDZ kazala da će Hrvatska nastaviti da insistira na ovim pitanjima iako se našla u manjini.
„Naši stavovi moraju da se uvaže, jer Hrvatska ne pristaje da bude država drugog reda“, rekla je Šuica.

Tanjug 24.02.2015 10:43
Foto Tanjug, video

Povezane vesti