018/521-172 urednik@ntv.rs
Najnovije vesti

Ekonomska kriza jedan od glavnih razloga sporijeg napretka u zaštiti ljudskih prava (VIDEO)

Od:
Komentari: isključeni

Na državnom i loklanom nivou ostvaren je značajan napredak u zaštiti ljudskih prava, ali i u narednim godinama se očekuju problemi u toj oblasti. Razlog za to je ekonomska kriza. Ipak to ne sme biti opravdanje da se smanji jaz između usvojenih zakona i njihove primene za bolji položaj devet osetljivih grupa koje su u najvećem riziku od diskriminacije, rekla je u Nišu direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović.
Iako Srbija ostvaruje napredak u poštovanju ljudskih i manjinskih prava, na tom putu i dalje postoje problemi.
U Srbiji, prema poslednjim istraživanjima, u Srbiji postoji devet osetljivih grupa koje su u najvećem riziku od diskriminacije. Među njima su osobe sa invaliditetom, žene, deca. Ono što vladinu Kancelariju za ljudska prava trenutno najviše birne jeste izražen govor mržnje prema Romima.
Stanje ljudskih prava u Nišu ne razlikuje se od stanja na nivou države. Doneta je Strategija prevencije i zaštite od diskriminacija kao i akcioni plan sa merama koje bi trebalo preduzeti do 2018-te.
U Kancelariji Vlade Srbije najavljuju da će 2015-ta biti posvećena bližoj saradnji lokalnih institucija i civilnog sektora, zatim što efikasnijem sprovođenju međunarodnih konvencija koje je Srbija potpisala, kao i ostvarivanju nacionalnih strategija u ovoj oblasti.