018/521-172 urednik@ntv.rs
Najnovije vesti

EK: Država sme da finansira novinsku agenciju

Od:
Komentari: isključeni

BRISEL – Evropska komisija (EK) nedavno je odobrila državno finansiranje francuske novinske agencije Frans pres (AFP), priznavši joj da obavlja posao od opšteg interesa, što je zapisano i u statutu agencije.
Komisija je takođe zatražila garancije da pretplata države na usluge agencije ne bude neka vrsta prikrivenih subvencija.

Kako kažu u EK, francuska država može javnim sredstvima da finansira AFP kao nadoknadu za obavljanje misije javnog servisa, s tim da se ne mogu sve aktivnosti podvesti pod definiciju misije od opšteg interesa, jer su neke od njih čisto komercijalne delatnosti te će za njih agencija morati da vodi odvojeno računovodstvo, prenosi regionalni poslovni portal SEEbiz.
EK je 27. marta uputila pismo francuskim vlastima u kojem je dala rok od mesec dana za izradu ugovora između AFP-a i francuske vlade, u kojem će se precizno definisati posao od opšteg interesa za razdoblje od 2014. do 2018. godine, kao i iznos sredstava koji će država za to platiti.
Antoan Kolombani, portparol evropskog komesara za tržišno nadmetanje Hoakina Almunije, objasnio je u izjavi Hini odluku Komisije i njene moguće implikacije na slične primere finansiranja novinskih agencija u Evropskoj uniji.
„Francuska država moći će da dodeli državne subvencije AFP-u kao nadoknadu troškova za obavljanje misije javnog servisa. Ne mogu se sve aktivnosti AFP-a podvesti pod misije od opšteg interesa, jer su neke od njih zaista čisto komercijalne aktivnosti“, rekao je Kolombani.
Prema njegovim rečima, agencija Frans pres će morati da ima odvojeno računovodstvo kako bi se osiguralo da se pomoć koju prima ne prelije na subvencionisanje drugih aktivnosti.
Upitan da li odluka o AFP-u može da posluži kao model finansiranja i za druge nacionalne novinske agencije u EU, Kolombani kaže da se konkretna situacije agencije Frans pres ne može preslikati na druge konkretne situacije.
„Ali nema problema u tome da država bude klijent novinske agencije. Međutim, AFP je u prošlosti primao velike subvencije od francuske države, za koje Komisija smatra da nisu u skladu s pravilima EU o državnim subvencijama“, kaže Kolombani.
Država se, objasnio je, može pretplatiti (na usluge novinske agencije) kao i svaki drugi klijent, ali pretplata ne sme biti skriveni način subvencionisanja AFP-a.
„Francuska država treba da plaća pretplatu u skladu sa svojim stvarnim potrebama, po komercijalnim cenama po kojima AFP inače prodaje svoje usluge drugim korisnicima“, ističe portparol evropskog komesara za tržišno nadmetanje.
On je dodao da država može dati državne subvencije AFP-u, ali na transparentan način, koji je primeren pravilima EU o državnim subvencijama, pre svega pravilima o uslugama od opšteg ekonomskog interesa.
Komisija definiše usluge od opšteg ekonomskog interesa kao ekonomske aktivnosti koje vlasti identifikuju kao posebno važne za građane, a koje ne bi mogle biti obezbeđene ili bi bile obezbeđene pod drugačijim uslovima kada ne bi bilo državne intervencije, navodi SEEbiz.
Na pitanje da li se u odluci Komisije precizira kako izbeći da pretplata ne postane skrivena subvencija te da bi to bilo teško postići kroz javne tendere pošto u većini članica EU postoji, po pravilu, samo jedna novinska agencija koja može ponuditi relevantnu uslugu, Kolombani je rekao da se u pismu Komisije navodi da treba obezbediti „da se pretplata plaća prema komercijalnim kriterijumima i da se ne koristi kao skrivena subvencija AFP-u“.
Francuska subvencioniše AFP u visini od 40 odsto prihoda agencije, zbog čega je nemačka novinska agencija DAPD (Deutsće Depesćendienst), koja je u međuvremenu propala, prijavila AFP Evropskoj komisiji u februaru 2010. godine.
DAPD je optužio agenciju Frans pres da kroz brojne pretplatničke ugovore koje ima sa francuskom državom prima skrivene državne subvencije, koje su u suprotnosti sa pravilima EU, i da po dampinškim cenama nudi svoje usluge na nemačkom tržištu.
Kako bi izbegla sukob sa Komisijom, Francuska je u februaru 2012. godine u parlamentu promenila statut AFP-a, u kojem je navedeno da agencija obavlja posao od opšteg interesa.
Francuski parlament je izglasao dopune statuta AFP-a, u kojima je navedeno da u prihode agencije spada i „finansijska naknada države za troškove koje snosi u obavljanju misije od opšteg interesa, koje su definisane u člancima 1 i 2″.
U tim člancima se kaže da AFP prikuplja i objavljuje kako u Francuskoj tako i u inostranstvu „potpune i objektivne informacije“ te da je agencija „nezavisna od bilo kakve ideološke, političke ili ekonomske grupe“.
Prema Komisiji, misija od opšteg interesa već je definisana francuskim zakonom o AFP-u, a detalji te misije biće konkretizovani u ugovoru između francuske države i AFP-a, zaključuje regionalni poslovni portal.

Foto screenshot Tanjug video