018/521-172 urednik@ntv.rs
Najnovije vesti

Edukativni programi za mlade

Komentari: isključeni
Tagovi:

Krovna organizacija mladih Srbije predstavila je predloge politike za bolji položaj mladih u okviru projekta ,,Edukativni programi za mlade,, koji finansira Ministarstvo omladine i sporta.  Namera je da se omladini pomogne da postane aktivni učesnik u zajednici.

Krovna organizacija mladih Srbije predstavila je u Nišu predloge praktičnih politika za bolji položaj mladih i informativne brošure u okviru projekta Edukativni programi za mlade. Ovaj projekat koji finansira resorno ministrstvo, trebalo bi da doprinese poboljšanju sveukupnog položaja omladine, kroz približavnje prioritetnih oblasti Nacionalne strategije za mlade.

Program ima dva značajna segmeta, kažu u KOMS-u i kroz tribine, edukacije i druge vidove komunikacije trebalo bi da bude predstavljen širom Srbije.

Krovna organizacija mladih Srbije, kao najviše predstavničko telo, zastupa interese te populacije razvijajući partnerski odnos sa državom, ali i međunarodnu saradnju.

Povezane vesti