018/521-172 urednik@ntv.rs
Najnovije vesti

Dom Duško Radović u perspektivi Centar za dete i porodicu (VIDEO)

Od:
Komentari: isključeni

Dom za nezbrinutu decu Duško Radović ove godine planira da u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti i transformaciji sistema socijalne zaštite preraste u Centar za dete i porodicu. Proces transformacije doma oslanja se na dva projekta koji se ralizuju ove godine, kaže direktorka Gordana Živaljević.
U toku je proces transformacije doma u Centar za dete i porodicu. Više od godinu dana u toku je projekat Porodičnog savetnika koji pomaže Novak fondacija. Pod pokroviteljstvom EU i UNESK-a dom Duško Radović započeo je primenu projekta Jačanje sistema dečje zaštite kroz jačanje sistema pravosuđa.
U skladu sa novom strategijom u sistemu dečje i socijalne zastite, cilj je da se ojačaju biološke porodice i da deca ostanu kod svojih prirodnih roditelja, ili ako to nije moguće, budu smeštena u hraniteljske porodice.
U domu Duško Radović je trenutno 25 štićenika. Najviše je srednjoškolaca, ali ima i dece sa ivadliditetom kao i dece ometene u razvoju.

Povezane vesti