018/521-172 urednik@ntv.rs
Najnovije vesti

Dan studenata u znaku nezadovoljstva

Od:
Komentari: isključeni

Dan studenata akademci danas obeležavaju u atmosferi nezadovoljstva zbog toga što pojedini fakulteti i ove godine najavljuju veće školarine, koje, kako studenti smatraju, ne prate kvalitet studiranja.
Zakon o visokom obrazovanju, usaglašen s principima Bolonjskog procesa, donet pre deset godina, treba da bude zamenjen novim propisom, jer reforma započeta 2005. između ostalog, nije dovedena do kraja.Takođe, ni položaj studentskih organizacija nije uređen jer se nekoliko godina čeka na zakon o studentskom organizovanju.