018/521-172 urednik@ntv.rs
Najnovije vesti

Brojne primedbe na Nacrt zakona o javnom informisanju

Komentari: isključeni
Tagovi: ,

Predstavnici medijskih asocijacija, udruženja novnara i pojedinih medija izneli su danas brojne primedbe na Nacrt zakona o javnom informisanju i medijima, koji, kada bude usvojen, prema očekivanju međunarodnih organizacija, treba da bude garant slobode medija u Srbiji i krovni akt koji će omogućiti regulisanje medijske scene u skladu sa savremenim evropskim standardima. Ministar kulture i informisanja Bratislav Petković izjavio je na raspravi da će reforma medijskog zakonodavstva sprečiti pritisak države na medije i garantovati ostvarivanje javnog interesa u informisanju u skladu sa evropskim normama i praksom.

U raspravi je bilo i primedbi da je nacrt zakona u celini prenormiran i restriktivan, da u pojedinim delovima sadrži nedorečena i kontradiktorna rešenja, koja sprečavaju, umesto da pospešuju, medijski pluralizam, slobodu izražavanja i razvoj medijske industrije. Takođe je ukazano da pitanje položaja novinara nije rešeno u pogledu radno-pravnog statusa. Vladimir Radomirović je, govoreći isprd UNS-a, rekao da državna pomoć treba da bude jasno definisana, odnosno da bude jasno definisana obaveza organa koji će kontrolisati državnu pomoć i objavljivati podatke o njoj. UNS takođe traži da se unese odredba da državna pomoć koja dolazi iz Srbije bude izjednačena sa pomoći koja dolazi od stranih država i državnih agencija drugih država. „Mora naša država u tom smislu da bude jednaka sa drugim državama za koje znamo da finansiraju medije u Srbiji“, rekao je Radomirović. Potpredsednica Skupštine Vojvodine Ana Tomanova Makanova traži da se radio-stanice koje izveštavaju na jezicima manjina na lokalnom nivou, a imaju status javnih preduzeća, transformišu u javne ustanove i da se za njih predvidi sistemsko finansiranje od strane države. „Bez toga da se jezici manjina čuju, doći će do asimilacije i nestanka multikulturalizma i višejezničnosti na koju je Srbija ponosna“, upozorila je ona. Direktor televizije StudioB Aleksandar Timofejev smatra da će zakon o informisanju, ako bude usvojen u sadašnjem obliku, „ubiti Studio B“, jer taj medij ne može da funkcioniše bez finansiranja grada. „Imamo ime, znak i brend, ali taj brend će uz čestitke, pozdrave i jeftine rialiti programe, jer ne znam šta bi u ovim uslovima novi vlasnik radio, biti brzo ukaljan i zaboravljen“, upozorio je Timofejev. (Tanjug)

Povezane vesti