018/521-172 urednik@ntv.rs
Najnovije vesti

Bolnica u Sokobanji radi punim kapacitetom (VIDEO)

Već danima brojni mediji izveštavaju o štrajku, ali i sukobima zaposlenih i poslovodstva u Specijalnoj bolnici u Sokobanji. S obzirom da ovoj bolnici gravitira gotovo čitava Južna Srbija, veliki broj pacijenata iz Niša koji imaju zakazane preglede ili rehabilitaciju, javio nam se sa pitanjem da li bolnica uopšte radi i prima li pacijente? U bolnici nam je zvanično rečeno da se radi punim kapacitetom, i da razloga za zabrinutost pacijenata nema.

U zvaničnom saopštenju bolnice dostavljenom našoj redakciji se navodi :

„U Specijalnoj bolnici “Sokobanja“, pre svega, nema štrajka. Grupa zaposlenih, čija brojnost varira, ali ne prelazi 20 radnika, dostavila je Odluku o stupanju u štrajk počev od 29.04.2013.godine. U toj odluci je navedeno da zaposleni sprovode štrajk kroz rad sa punim radnim vremenom i bez narušavanja procesa rada, uz nošenje bedža sa oznakom štrajka. Kao štrajkački, navedeni su lični zahtevi, a ne sindikalni, na šta ih je svojim dopisom upozorila i centrala Saveza samostalnih sindikata. Po mišljenju Ministarstva rada, koje je dato na zahtev Specijalne bolnice, ocenjeno je da se u konkretnom slučaju ne radi o štrajku, jer ne postoji obustava rada. Radnici koji nose bedževe sa oznakom štrajka, rade po redovnom rasporedu, redovno primaju zarade, i njihov status se ni po čemu ne razlikuje od statusa ostalih zaposlenih.

Specijalna bolnica nije imala i nema nikakvih problema u radu i funkcionisanju, niti postoje bilo kakve primedbe Osnivača u vezi sa njenim radom i radom menadžmenta. Što se tiče navoda o podnetim krivičnim prijavama protiv direktora Bolnice, koje su uglavnom podnosili sadašnji uzbunjivači, nedavno smo dobili obaveštenje da su mnoge odbačene. Bolnica poseduje potvrdu sudskih organa da se protiv direktora ne vodi ni jedan krivični postupak.“

O svemu što je navedeno postoji validna dokumentacija, dodaje se u saopštenju. Inače, uz ovo saopštenje, poslovodstvo sokobanjske bolnice dostavilo nam je i kopiju peticije koju je potpisalo 196 od ukupno 250 zaposlenih, koji se ne slažu sa zahtevima kolega u štrajku, uz ocenu da oni svojim aktivnostima nanose štetu Bolnici, narušavaju njen ugled i ugrožavaju egzistenciju preko 250 zaposlenih i njihovih porodica.

U svakom slučaju, odnosi među zaposlenima su u nadležnosti državnih organa i resornog ministarstva, a bolnica radi bez problema i tako će i ostati, što potvrđuje i 400 pacijenata koji su i danas hospitalizovani u Specijalnoj bolnici za plućne bolesti u Sokobanji.

Povezane vesti

  • Gale

    Bravo za televiziju koja je objavila objektivnu i celishodnu vest!!!