018/521-172 urednik@ntv.rs
Najnovije vesti

Boban Džunić:”Osuđen sam za verbalni delikt“ (VIDEO)

Od:
Komentari: isključeni

“Presuda disciplinskog suda Advokatske komore Niš kojom je advokat Boban Džunić brisan iz imenika advokata u trajanju od godinu dana, predstavlja osudu za verbalni delikt. Ovom presudom suspenduju se načela Ustava Republike Srbije iz člana 60. kojim se jemči pravo na rad, zatim iz člana 46.kojim se jemči slooboda mišljenja i izražavanja, i člana 39. kojim se garantuje sloboda kretanja”, istakao je advokat Boban Džunić obraćajući se novinarima.
Štrajk advokata koji je trajao četiri i po meseca okončan je dogovorom između predstavnika AK Srbije i resornog ministarstva. Dok je trajala ova obustava rada, u mnogim advokatskim komorama pokrenuti su disciplinski postupci protiv advokata koji se nisu prdžavali odluke o štrajku. Niški Advokat Boban Džunić je rekao da je rešenje o privremenoj zabrani bavljenja advokaturom dobio 12. novembra prošle godine. Na njegov zahtev, Upravni sud je ukinuo ovo rešejnje sa obrazloženjem da je zabranom bavljenja advokaturom od strane AK Niš, advokatu Džuniću, ugroženo pravo na rad koje je zajemčeno ustavom RS i Međunarodnim konvencijama. Presudu disciplinskog suda AK NIŠ kojom se briše njegovo ime iz registra advokata u trajanju od godinu dana takođe predstavlja povredu zajemčenih ljudskih prava, naglasio je Dzunic.
Nijedan disciplinski postupak protiv advokata nije u ovolikoj meri medijski propraćen kao postupak protiv advokata Bobana Džunića, ističe Milka Radovanovic predsednik Disciplinskog suda AK Niš.
Advokat Boban Džunić ima pravo žalbe protiv Prvostepene presude Disc. Suda AK NIŠ, u roku od osam dana. Džunić je spreman da pokrene postupak za odbranu svojih prava i pred sudovima ukuliko drugostepeni organ advokatske komore Srbije odbije žalbu i potvrdi prvostepenu odluku. On predlaže izmene I dopune zakona o advokaturi koje bi pružile veća ovlašćenja advokatima i prava da se AK udružuju u cilju bolje zaštite prava njihovih članova.