018/521-172 urednik@ntv.rs
Najnovije vesti

Agencija za privatizaciju je uputila javni poziv za privatizaciju Niške televizije (VIDEO)

Od:
Komentari: isključeni

Agencija za privatizaciju objavila je javni poziv za privatazicaju 38 medija, među kojima je i Niša televizija. Početna cena za prodaju je 75 000 evra, a zainteresovana lica mogu se prijaviti do 7.avgusta za učešće u postupku javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem.
Pravo na učešće u postupku za javno nadmetanje imaju domaća, strana, pravna i fizička lica kao i konzorcijum pravnih ili fizičkih lica.
Predmet prodaje čini 100 odsto kapitala koji Grad Niš ima u NTV a prema izveštaju procenitelja početna cena Niške televizije je 75.034,00 evra.
U Agenciji za privatizaciju ističu da je neophodna prodajna dokumentacija dostupna do 20.jula uz naknadu od sto hiljada dinara. Zahtev za otkup dokumentacije mora da se podnese do 31.jula, a prijave za javno nadmetanje podnose se najkasnije do 7.avgusta, uz plaćanje depozita od 7503 evra. Otvaranje ponuda i podataka ponuđača održaće se 10.avgusta u 11 sati u prostorijama Agencije u Beogradu.
U međuvremenu, zainteresovana lica mogu da obiđu prostorije NTV-a i da razgovaraju sa rukovodstvom, navodi se u saopštenju Agencije za privatizaciju.