018/521-172 urednik@ntv.rs
Najnovije vesti

25 LAP TOPOVA ZA PMF

Zahvaljujući prvenstveno Rotarakt klubu “Niš Centar”, ali I kompanijama “Intel” I “Wizz Air”, Prirodno matematički fakultet u Nišu, dobio je 25 lap topovoa, a do kraja meseca dobiće još toliko. Cilj je pružanje podrške institucijama od značaja za mlade u Nišu, I to kroz jačanje njihovih informacionih kapaciteta, pa se akcija darovanja računarske opreme, neće završiti sa Prirodno matematičkim fakultetom.

Niški Prirodno matematički fakultet dobio je 25 novih lap topova koji će ovim mladim ljudima, studentima sa čak šest departmana, puno značiti u daljem radu. Reč je o donaciji iza koje stoji Rotarakt klub “Niš Centar”, kao I kompanije “Intel” I “Wizz Air”.

Prema rečima dekana PMF Perice Vasiljevića, ono što ovom fakultetu najviše nedostaje, je upravo novi prostor, a sa njim I sva savremena oprema, kako bi studenti sa ukupno šest departmana, mogli da rade I istražuju bez ikakvih poteškoća.

Inače, Rotarakt klub “Niš Centar”, od svog osnivanja 2010 godine, radi na brojnim aktivnostima koje su usmerene na podršku I razvoj lokalne zajednice, a time neposredno doprinose I unapredjenju kvaliteta života stanovnika Niša I okoline.