018/521-172 urednik@ntv.rs
Najnovije vesti

20. Međunarodni oktobarski susreti u socijalnoj zaštiti (VIDEO)

Bolja saradnja Ustanova socijalne zaštite, zdravstva, pravosuđa, policije i Nevladinih organizacija, bolja preraspodela budžetskih sredstava, kao i izmena Zakona o porodičnom pravu, osnovni su preduslovi bolje socijalne zaštite ranjivih kategorija društva. To je poruka  20. Međunarodnih oktobarskih susreta u socijalnoj zaštiti, koji se održavaju u Institu Niška banja. Organizatori su resorno ministarstvo, Grad Niš i Unicef.

Žrtve porodičnog nasilja, deca sa smetnjama u razvoju, stari, žrtve trgovine ljudima, izbegla i raseljena lica, mogu biti socijalno zaštićeni jedino sistemom u kome svako zna svoju nadležnost i za nju preuzima odgovornost. Pored toga treba insistirati na povećanju prinadležnosti za socijalno ugrožene i na porodičnom, odnosno hraniteljskom, a ne smeštaju u Institucije sa velkim brojem korisnika.

Evropska unija godinama promoviše smeštaj u hraniteljske porodice. Promenom zakonske regulative, takav koncept treba da prate i zemlje u regionu.

Srbija je, takođe, angažovana na promeni zakonske regulative u ovoj oblasti.

Što se tiče izmena i dopuna Porodičnog zakona jedna od njih biće i osnivanje alimentacionog fonda iza kog bi stala država. Na taj način, samohrani roditelj koji je u lošoj finansijskoj situaciji, a njegov bivši bračni drug u povoljnijoj mogao bi na osnovu izvršne presude, da dobije mesečnu alimentaciju od države, koja bi te troškove nadoknađivala od nesavesnog roditelja, koji tu obavezu ne ispunjava tri meseca uzastopno, ili šest meseci sa prekidima. Konačan Nacrt ovog zakona očekuje se u februaru.

Povezane vesti

  • Citalac

    Ja bih Vas zamolio da sledeci put napisete ispravno. Okrobarski susreti u socijalnoj zastiti ne organizuju ni Ministarstvo, ni Grad, ni Unicef. Organizator i tvorac ovih susreta je CSR Niš. Istina je da se ovi susreti odrzavaju uz podrsku i pomoc Ministarstva i Grada, ali nemojte oduzimati zasluge onima kojima pripadaju i davati ih onima koji se samo slikaju i skupljaju poene svojim pojavljivanjem.

    S postovanjem, citalac!!!