018/521-172 urednik@ntv.rs
Najnovije vesti

17. Simpozijum epizootiologa i epidemiologa (VIDEO)

Komentari: isključeni

Aktuelna epizootiološka i epidemiološka situacija i strategije kontrole samo su neke od tema 17. simpozijuma epizootiologa i epidemiologa koji se održava u Nišu. Pored domaćih, stručne radove izložiće i veterinari iz okolnih zemalja.
Lekari su angažovani na očuvanju zdravlja ljudi, a veterinari na očuvanju zdravlja životinja i eko sistema.Početkom svake godine utvrđuju strategiju suzbijanja bolesti da bi sprečili potencijalnu štetu.

Pored sekcije za zoonoze, organizator ovog tradicionalnog simpozijuma jesu i srpsko veterinarsko društvo i veterinarski specijalistički Institut „Niš“.

Veterinarski specijalistički Institut „Niš“nedavno je osnovao i laboratoriju za molekularnu dijagnostiku. Polaže pažnju na edukovanje kadrova i usvajanje novih metoda radi ubrzanja dijagnostike i suzbijanja zaraza domaćih životinja u što kraćem roku.